Courses Tests News

За деца от 1 до 4 клас английски

Обучението на ученици от 1 клас се извършва по система Chatterbox на издателство Oxford.

Обучението на ученици от 2 до 4 клас в образователен център „Имидж 79“ се извършва по система Blue Skies.
BLUE SKIES FOR BULGARIA е единствената ОРИГИНАЛНА учебна система, одобрена от МОН.
Blue Skies for Bulgaria е учебен комплект за български деца, изучаващи английски език в начален курс.
Първото ниво Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade е предназначено за българските ученици от втори клас. То е разработено в съответствие с изискванията на новата учебна програма на МОН по английски език за 2 клас.

Blue Skies for Bulgaria за 2 клас включва всички важни основни граматични, лексикални и комуникативни упражнения, необходими за силен, но плавен и успешен старт в изучаването на английски език:
– ясна, удобно разределена структурна програма
– многообразие от упражнения в учебника и работната тетрадка
– цветен картинен речник към учебника
– лесни за преподаване материали с подробни планове за всеки учебен час
– тестове за размножаване
– допълнителни упражнения за изрязване и оцветяване
– алтернативни упражнения и дейности

Второто ниво на Blue Skies for Bulgaria е предназначено за българските ученици от трети клас. То е разработено в съответствие с изискванията на новата учебна програма на МОН по английски език за 3 клас.
Blue Skies for Bulgaria за 3 клас включва всички важни основни граматични, лексикални и комуникативни упражнения, необходими за надграждане на изученото във втори клас. Създава солидна база за усвояване на основните граматически структури и синтактични модели
– ясна, удобно разределена структурна програма
– многообразие от упражнения в учебника и работната тетрадка
– цветен картинен речник към учебника
– лесни за преподаване материали с подробни планове за всеки учебен час
– упражнения за самооценка в учебника
– тестове за размножаване и алтернативни упражнения и дейности в методическото ръководство

Третото ниво на Blue Skies for Bulgaria е предназначено за българските ученици от четвърти клас. То е разработено в съответствие с изискванията на новата учебна програма на МОН по английски език за 4 клас.
Blue Skies for Bulgaria за 4 клас включва всички важни основни граматични, лексикални и комуникативни упражнения, необходими за надграждане на изученото във втори и трети клас. Създава солидна база за затвърждаване на основните граматически структури и синтактични модели:
– ясна, удобно разределена структурна програма
– многообразие от упражнения в учебника и работната тетрадка
– цветен картинен речник към учебника
– лесни за преподаване материали с подробни планове за всеки учебен час
– тестове за размножаване
– алтернативни упражнения и дейности в методическото ръководство за преподавателя.