Courses Tests News

Курс за гримьор Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077  извършва обучение за професия Гримьор, като част от професия Козметик с код 815020

Учебен план

1.История на грима.Произход и развитие
2. Инструменти и материали.
3.Непоносимост към козметични средства
4. Структура на кожата. Видове кожа /суха, мазна, нормална, смесена, чувствителна/
5. Типове форми лица
6. Общи грижи за кожата.
7.Подготовка на лицето за гримиране. Почистване на лицето, (дегримиране) демакиаж
8. Цветознание- познания за цветовете, видове цветово образуване
9. Правила за гримиране и моделиране. Подбор на грима в зависимост от клиента
10. Гримиране на очи /основа,молив,оформяне на околoочен контур – сенки, спирала, очна линия
11. Гримиране на устни /основа,молив – оформяне на контур,червило( гланц )/
12. Гримиране на скули
13. Оформяне на вежди
14. Поставяне на изкуствени мигли
15. Особености на гримирането според целта
– Дневен грим
– Вечерен грим
– Булчински грим
– Официален грим
16. Хигиена на работното място /дезинфекционни препарати и дезинфекциране на инструментите
17. Етикет, задължения и протокол на гримьора по време на работа

Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно- неделна, редовна, задочна и онлайн форма
Срок на обучение:  60 учебни часаИзпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?
На изпит по професията Гримьор за получаване на Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация, лицензирани от Министерството на образованието и науката, може да се яви всеки курсист. Изпитът се провежда от център Имидж 79. Освен курсистите на центъра, съгласно чл. 40/1/ от Закона за професионално образование и обучение, всеки, навършил 16 години  /лице което има минимум 6 месеца стаж по специалността/, може да се яви на държавен изпит, организиран от център Имидж 79, и да получи Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на Министерството на Образованието и Науката.

Курсисти, които не са посещавали курсове в Имидж 79 и желаят да се явят само на изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат се заплаща, а  за курсисти на Имидж 79 изпитът е безплатен.