Courses Tests News

Курс за масажист Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 извършва обучение за професия Масажист, като част от професия Козметик с код 815020

Учебен план 

Курсът е разделен в три нива:

Първо Ниво:
-Здравословни и безопасни условия на труд по време на масаж
-Медико-биологична подготовка
-Класически масаж
-Релаксиращ масаж
-Масаж на лице
-Лечебен масаж
-Спортен масаж

Второ Ниво:
-Антицелулитен масаж
-Медотерапевтичен масаж
-Вендузотерапии
-Хотстоун масаж (масаж с топли, вулканични камъни)
-Производствена практика

Трето ниво:
-Източно-азиатски техники и масажи (Акупресура, масаж ГуаШа с нефритени плочки, масаж с бамбукови пръчки)
-Пилинги и видове маски за тялото
-СПА-терапии
-Производствена практика

Срок на обучение: 180 учебни часа
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?
На изпит по професията Масажист за получаване на Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация, лицензирани от Министерството на образованието и науката, може да се яви всеки курсист. Изпитът се провежда от център Имидж 79. Освен курсистите на центъра, съгласно чл. 40/1/ от Закона за професионално образование и обучение, всеки, навършил 16 години, може да се яви на държавен изпит, организиран от център Имидж 79, и да получи Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на Министерството на Образованието и Науката.

Курсисти, които не са посещавали курсове в Имидж 79 и желаят да се явят само на изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат се заплаща, а  за курсисти на Имидж 79 изпитът е безплатен.

Изисквания към кандидатите за професионално обучение и условия за записване в Имидж 79

Изисквания към кандидатите за обучение
– да имат навършени 16 години
– да имат завършено средно или висше образование или клас от средното образование, или завършено основно образование .
– За придобиване на II степен на професионална квалификация – най-малко десети клас.
– За придобиване на III степен на професионална квалификация  – средно образование.
– да имат добро физическо състояние, позволяващо практикуването на желаната специалност, което се удостоверява с медицинско свидетелство.

Изисквани документи при записване за  курс за професионално обучение в Имидж 79
– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.