Courses Tests News

Курс за офис секретар Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение за част от професия Офис секретар.

Наименование на професионалното направление и код: – 346 Секретарски и офис дейности
Наименование на професията и код:- 346020 „Офис-секретар“
Наименование на специалността, код и степен на ПК:- 3460201 Административно обслужване, втора ПК

Програма за обучение за част от професия офис- секретар

1. Компютърна грамотност:
– WINDOWS
– WORD
– EXCEL
– Internet
– Skype, facebook и други

2. Компютърен машинопис и бизнес кореспонденция
– десетопръстна система
– оформяне на делова кореспонденция

3. Работа с офис техника
– касов апарат
– принтер
– скенер

4. Чужд език- Английски език

Срок на обучение: 100 учебни часа
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат
На изпит по професията офис секретар за получаване на Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация, лицензирани от Министерството на образованието и науката, може да се яви всеки курсист. Изпитът се провежда от център Имидж 79. Освен курсистите на центъра, съгласно чл. 40/1/ от Закона за професионално образование и обучение, всеки, навършил 16 години, може да се яви на държавен изпит, организиран от център Имидж 79, и да получи Удостоверение или Свидетелство за професионална квалификация на Министерството на Образованието и Науката.

Курсисти, които не са посещавали курсове в Имидж 79 и желаят да се явят само на изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат се заплаща, а  за курсисти на Имидж 79 изпитът е безплатен.