Courses Tests News
ТЕКУЩИ КУРСОВЕ

 
Езиково обучение

Компютърно обучение

Подготовка за матура

Кандидат-студентски

Професионално обучение

ТЪРСЕНЕ
 
 Форма на обучение:
 
 Предмет на курса
 

 


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 
ПРИЯТЕЛИРуски за възрастни

Руският език (русский язык) е най-разпространеният славянски език, говорен от около 167 000 000 души в Русия и други страни. През 20 век той придобива голямо политическо значение и днес е официален език на няколко държави (Русия, Казахстан, Беларус, Киргизстан), както и на Организацията на обединените нации.
Руският е индоевропейски език, част от източнославянската група, включваща още три говорени и днес езика - беларуски, русински и украински. Макар да запазва източнославянската синтетично-флексионна структура и общославянската лексикална основа, съвременният руски включва и голям брой чужди думи от областите на политиката, науката и техниката. 
Руската азбука е кирилица, почти изцяло съвпадаща с българската. Тя също произлиза от първоначалната кирилица, но се основава на проведената от Петър I през 1708 гражданска реформа на азбуката. През 1918 руската азбука отново е изменена.
Заедно с английския и китайския, руският е един от трите най-широко разпространени езици в света. Повече от една четвърт от световната научна литература е публикувана на руски.

Курсовете по руски език в езикова школа "Имидж 79" ЕООД се провежда по системата КОНТАКТ, подходяща за първото, второто, третото и четвъртото ниво на обучение по руски език.
Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа - това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа - 20 посещения по 2 астрономически часа.
Препоръчителния брой часове за по-горни нива е поне 90 учебни часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.
Предлагаме индивидуално и групово обучение. Клиентите,които имат познания по езика попълват входящ тест за определяне на нивото.


Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:
- 60/90 учебни часа за нива А1 и А2;
- 60/90/120 учебни часа за нива B1 и B2;
- 90/120 учебни часа за ниво C1 и подготовка за сертификати;

Системата 
КОНТАКТ съдържа четири нива, след преминаването на които курсистите, усъвършенстват своите знания по езика и имат възможността да комуникират свободно. Тази система е изключително удачна и максимално съобразена с целите, които са си поставили учениците, а именно - усвояване на руския език до едно отлично ниво и владеене както на писмената, така и на разговорната форма на езика. Системата КОНТАКТ е ориентирана към усвояване на лексика, която се използва в ежедневния език. Учебното съдържание е съобразено с разработените от Института по руски език "А. С. Пушкин" (Москва) международни стандарти за владеене на руски език като чужд.

БЮЛЕТИН
Абонирайте се за нашия бюлетин на email


Абонамент


ИНДИВИДУАЛНА ЗАЯВКА


ИМИДЖ 79 ви предлага обучение, организирано по ваши изисквания

ИМИДЖ 79 ви предлага обучение, организирано по ваши изисквания


Заяви сега

ЩЕ ВИ ПОЗВЪНИМ


ЩЕ ВИ ПОЗВЪНИМ

Нуждаете се от съвет?
Обърнете се към нас!


Заявка

ПOЗВЪНИ ПРЕЗ Skype


Позвъни през Skype


Позвъни 

Езиково обучение | Компютърно обучение | Подготовка за матура | Кандидат студентски курсове | Индивидуално обучение | Обучение в група

 
IMIDJ79.COM © Copyright 2011. All Rights Reserved AID Design Group