Courses Tests News хедър
хедър

Български език за чужденци

Eзикова школа  Имидж 79 предлага курсове и индивидуални уроци  по български език за чужденци. Системата на обучение е изключително адаптивна и е създадена така, че да удовлетворява нуждите на всеки отделен курсист.

За всички възрастови групи, от начинаещи (А1) до експертно напреднали (С2), ние предлагаме адекватно, съвременно обучение, подходящо за всеки, който желае да научи българския език.

Обучението се провежда в офиса на школата, който се намира на изключително комуникативно място (виж кар

Курсисти.

От много години школата обучава успешно курсисти от целия свят. Имаме опит с ученици и възрастни от Холандия, Франция, Дания, Англия, Германия, Испания, Италия, Русия, Украйна, Беларус, Естония и Литва, Канада и САЩ. Ние гарантираме ефективното усвояване на книжовните форми на българския език, както и успешното навлизане в особеностите на съвременния разговорен език.
Тук може да видите препоръките на наши курсисти.

Препоръки:
Lars Westergaard, Denmark – Много съм доволен от курса по български език за чужденци. Преподавателите са търпеливи и правят българският език да изглежда лесен. Изкарах две нива в школата. Скоро започвам бизнес български.
Kseniya Maximovna, Russia – Учих български една година, преди да дойда в школата. Една приятелка ми показа учебниците и записките си от школата. Обясненията ми се видяха много разбираеми. Скоро завърших нивото за начинаещи.
Thomas Nathan, England – От една година живея в България и знам малко български. Приятелката ми е българка. Тя ме записа в езикова школа Имидж . Уроците ми помагат в общуването с моите колеги.

Система на обучение.

С оглед непрекъснато променящата се, динамична среда, авторски колектив филолози от нашата школа създаде една изключително адаптивна и съвременна система на обучение. Учебниците и учебните материали са специално разработени така, че да успеят да отговорят на специфичните, персонални нужди на всеки обучаващ се. Единствената граница, която ние поставяме, е Вашето въображение.

Методиката на обучение се е доказала многократно през годините. Курсистите не се ограничават само до завършване на едно ниво при нас, а продължават с голям успех обучението си по цялата система.

Забележка: Нашите курсисти НЕ заплащат учебните материали! Получават ги безплатно!

Възможно е разсрочено плащане!

Курсове и индивидуални уроци по общ български език за чужденци.

Целта на курса по общ български език за чужденци е курсистите да получат базови познания за граматиката на съвременния български език, както и да натрупат лексика, приложима в общуването в обществена, семейна, професионална и учебна среда. Всеки урок включва в себе си множество диалози, адаптирани статии от вестници и други актуални източници, граматически упражнения, упражнения за слушане и разбиране, както и подробен речник в края на всеки тематичен раздел. За да може обучаемият да затвърди усвоените знания по време на урока, в системата се включва и учебна тетрадка, изцяло обвързана с тематиката на уроците. В процеса на работа като работни езици се ползват главно английски, френски, руски, турски и немски. Успешното покриване на курса е в съответствие с нивата на компетентност А1 и А2 според Европейската езикова рамка.

Курсове и индивидуални уроци по български език за чужденци с бизнес насоченост.

От скоро нашите курсисти могат да се възползват от  профилирания курс по бизнес български език за чужденци, разработен поради нарастващия интерес на нашите курсисти към коректната бизнес терминология.  Чужденците, които работят в страната ни, оценяват необходимостта и предимството от владеене на български, тъй като това позволява ръководенето на процесите, бизнес срещите и преговорите да се провеждат директно на български език, без езиковата бариера да възпрепятства бизнес контактите.
Курсът е предвиден за хора, покрили поне първо ниво от курса по общ български за чужденци. Той дава една добра база на обучаващия се, като в зависимост от нуждите и интересите му се въвежда специфична терминология, оформят се документи и се разиграват конкретни ситуации, които могат да се срещнат в бизнес ежедневието на курсиста.

Сертификати и удостоверения.

След завършване на дадено ниво, езикова школа Имидж 79 издава удостоверение на всеки курсист.

При успешното покриване на финален тест, курсистът получава сертификат за владеене на съответното ниво на езика.