Courses Tests News хедър
хедър

Забавни и любопитни особености в немския език – Част Първа

Уж вече знаете немски и говорите добре, но защо все нещо така и не се получава, отидем в немскоезичните страни. Защо? В този блог ще подбираме най-интересните особености в немския език и ще ви ги представяме периодично. Това е първа част. Ще се радваме, ако се включвате с коментари и добавяте свои наблюдения за особеностите в немския език или ни разкажете някое Ваше забавно преживяване, свързано с немския език.

Интересни изрази и думи

  • В българския език казваме пръсти и на ръцете и на краката. В немския обаче:
    der Finger (-) – пръст на ръката, die Zehe (-n) – пръст на крака.
  • Der Ohrwurm = няма български аналог и в никакъв случай не се превежда като „ушен червей“ или „червей в ухото“, а по-скоро се използва, когато сте чули някаква мелодия, която така ви се е “забила” в главата, че си я напявате през целия ден!
  • Ich habe einen Kater! = разг. Имам махмурлук (или мускулна треска) но в никакъв случай не е „имам котарак“.
  • Искате да ходите в тоалетната? – ако Вие кажете Ich will ins Klo/Тoilette ще предизвикате дружен смях сред присъстващи германци. Защо ли? Много просто, защото не е ich will, а ich muss. В противен случай те разбират, че Вие искате много да ходите в тоалетната, защото ви харесва там и предпочитате там да стоите, а не защото ви е необходима, а и защото заради предлога in (който се използва за влизане навътре в нещо) може да се разбере, че искате да влезете вътре в тоалетната чиния… Ich muss auf das Klo (aufs Klo) – това е, което трябва да кажете.