Courses Tests News хедър
хедър

Защо децата трябва да изучават английски в ранна детска възраст?

Някои специалисти са на мнение, че език се учи лесно от ранна детска възраст. Други смятат, че чужд език се учи до живот. Има десетки случаи, които затвърждават второто твърдение, но каква е истината за това и онова становище. Потърсихме отговорите сред различни преподаватели.

 

Много родители смятат, че ученето на чужд език може да започне от съвсем ранна детска възраст. За такава те определят периода между 2-3 години.

Предимства на ранното обучение – първото докосване до чуждия език е сигурна предпоставка за навлизане в материята и в детайли на по-късен етап. Чуждият език и основно английския език, като световен език допринася за развиване на мисловната дейност, аналитичното мислене и креативността за възприемане на различните езици.

Децата от малки свикват с майчиния език, а когато той е обогатен с друг чужд език, те могат да направят ясна съпоставка и разграничение между двата езика. Според различни асоциации, които се занимават с обученията на деца по чужди езици става видно и, че изучаването на чужд език в детска възраст, помага на подрастващия човек да се развива пълноценно, без дори да го обременява и да създава усещане за натоварване.

Детето учи чужд език не, с цел да стане  лингвист, а за да може другият език да развие у него безгранични възможности и потенциал и това да му донесе повече възможности в бъдещото развитие.

Най-нови изследвания направени сред деца, занимаващи се от ранна детска възраст с изучаването на чужди езици показват, че тези занимания им помагат и да бъдат използвани най-рационално капацитета на възприемчивост от деца.

Всяко обучение на деца предлага множество възможности за развиване на различните аспекти от аналитично мислене до технически възможности.

Така с покачване във възрастта децата са усвоили онази част от възприемчивостта спрямо чуждия език, която за възрастните убягва – те имат ясна представа за това как трябва да изглежда структурата, произношението и техниката в чуждия език.