Courses Tests News хедър
хедър

Как да „извличаме“ речников запас: 6 от най-добрите техники

Все по-често се говори за това, че когато се преподава чужд език преподавателят не трябва просто да смила новата информация и да я дава в готово вид на своите ученици, а да им помага те сами да стигат до нея като им предлага различни, стимулиращи мисленето има, начини за това. В тази връзка „извличането“ на речниковия запас, а не просто изсипването на куп нови думи е важен момент в ученето на чужд език.

Когато се въвеждат нови думи, обучаващите се може да успеят да възпроизведат значението им като се водят от кратката им дефиниция. Думите може да са нови за групата, но различните й членове са различно „изложени“ на влиянието на съответния чужд език, особено английски, и може по-лесно да уловят новите идеи и да дадат подходящ превод. Когато се припомнят вече срещани думи, много по-добре за учещите език е да се сети за тяхното значение, отколкото преподавателят просто да каже значението им.

Ето и 6 от най-добрите техники, за да се предизвика мисленето в посока „извличане“ (създаване на нов или припомняне на стар) речников запас

1. Имитиране –  Един прост пример за този метод е да кажете на съответния език изречение като „Слонът е …“, с разтворени ръце в търсене на думата „голям“. Ако бъдат дадени предположения различни от търсената дума, например „висок“ или „дълъг“, преподавателят трябва просто да покаже с кимане на глава, например, че това не е точната дума и обучаващите се да продължат „извличането“ на подходящата дума. Този метод е подходящ и за припомняне на стари знания от предходни уроци.

2. Рисуване – Това е метод, който също може да накара паметта да се раздвижи. В примера, който дадохме по-горе преподавателят може да използва картинки, за да опише разликата между търсената дума и грешните предположения. Например, „дълъг“ описва разстоянието от върха на хобота на слона до края на опашката му, докато „висок“ описва разстоянието между земята и най-горната част от тялото на слона. Когато се индикира какво прилагателно се търси чрез използването на илюстративен материал, обучаващите се от най-малките до най-големите могат да разберат лесно каква дума се изисква да кажат. Илюстративният материал може да е подготвен от самите ученици – това е и начин в урок по език да се впрегне тяхната креативност и да се използват техните рисунки за визуализиране на нови или стари думи.

3. Списъци – Въвеждането на нова тема предполага и въвеждането на нови думи. Например за темата „Как мога да стигна до … ?“ обучаващите се могат да бъдат помолени да изброят различни места, допълващи въпроса и да съставят списък на дъската. За да е пълен списъка преподавателят може да „подскаже“ на учениците си някои места с въпроси като „Какво ще кажете за мястото където човек може да разгледа различни видове животни/ или картини/ или може да си купи лекарства и т.н“. Подобни списъци могат да се съставят за броени минути и са готови за употреба.

4. Синоними – Това е добър метод за поддържане на речниковия запас на всеки, който се занимава с чужди езици. Освен това е начин за развиването на усета има за различните нюанси на втория или третия чужд език, който усвояват. Чрез „извличане“ на синоними обучаващите се ще могат да си спомнят и да научат трайно думи, които не употребяват толкова често.

5. Антоними –  Друг начин „извличане“ на думи е да се даде обратната на думата, която търсите. Комбинацията на този метод с метода на имитиране ще даде на обучаващите се силен тласък във вярната посока на мислене.

6. Намек – Ако някой от горепосочените методи не сработва добре, може да го комбинирате с даването на първата буква или сричка от търсената дума, без значение дали думата е нова или стара.