Courses Tests News хедър
хедър

Как най-бързо се учи английски език

Защо е необходимо да научим английски език бързо?

Английският език е универсален. Той се използва в целия свят. В случай че планираме работа, изискваща владеене на английски език, или ще пътуваме и искаме да общуваме с хората в чужди страни, бързото научаване на основите на езика често се налага като сериозна необходимост.

Защо след изучаване на езика с нормални темпове, в продължение на години, завършващите средно образование не са уверени, че са научили много?

За да овладеем нови знания, с нормални темпове или по-бързо, е необходима мотивация защо да учим езика. С добра мотивация можем да научим много даже и при интензивно изучаване за по-кратък период.
Техники за бързо научаване на английски език

Усвояването на английския език, особено с бързи темпове се основава на няколко вида способи:

  • Говорене: помага да преодолеем психологичната бариера, която спира повечето от нас да комуникират свободно; често се опасяваме от грешки, които могат да доведат до неразбиране и даже до неудобни ситуации. Курсовете по английски език, предлагащи бързо изучаване, неизменно включват часове за разговори, за развиване на това основно умение.
  • Използване на наличните източници, свързани с езика: книги, радио, телевизия, интернет. Всеки прочетен ред, всеки клип допринася към знанията ни по английски език, неусетно и по забавен начин. Освен това всеки може да подбере източници и тематика по избор.
  • Упражнения, упражнения, упражнения: Когато целта ни е да научим английски език бързо, упражненията са особено важни. Затова и в курсовете по английски език упражненията, в часовете и извън тях, заемат важно място. Чрез тях затвърждаваме наученото!

 

Възможно ли е да научим английски бързо?

Както вече отбелязахме, с правилна и силна мотивация винаги се постигат добри резултати. Това важи и за бързото научаване на английски език. Основните знания могат да се придобият и в кратък срок, когато целта, бъдеща работа, пътуване и др., стои пред нас и ни мотивира да овладяваме преподаденото. За щастие има голям избор от фирми, предлагащи курсове за изучаване на английски език Варна. Когато съберем отзиви от познати и потърсим мнения на бивши курсисти, можем да подберем най-подходящата фирма и курс.
Колко можем да научим от един кратък курс за интензивно изучаване на английски език?

Краткият курс ни запознава с основите на езика. Това не е обширно знание, което се придобива например след години изучаване. Според конкретните изисквания обаче, овладяването на основите може да бъде достатъчно постижение. След това, дори сами бихме могли да продължим с разширяването на знанията и уменията за говорене, четене, писане или пък изучаване на бизнес английски за работа в бизнес среда.

При добро овладяване на основите, даже и да попаднем на текст с непознати думи, от контекста, можем да отгатнем значението на непознати думи, които не сме учили и не са с международни корени.
Може ли при курс за изучаване на английски език в кратък срок да придобием произношение на човек, за когото езикът е роден?

При кратък курс, когато изучаваме основите: граматика, лексика, уменията да говорим и пишем, е трудно да усъвършенстваме и акцента си. Въпреки това, ако сме сериозно заети с изучаването, слушайки записи и гледайки филми на английски език, можем да постигнем достатъчно добро произношение и да говорим с по-малък, не толкова забележим акцент.