Courses Tests News хедър
хедър

КОЛКО Е ВАЖНО ДА СЕ ОБРАЗОВАШ

“Народът трябва да се посвещава; един непросветен народ е враг на себе
си: непросветеният народ, колкото и каквито права да има, се самолишава от тях” – Т. Влайков

 

Най – големите преимущества с които разполага човечеството са разумът и речта, и нашата цел е непрекъснато да ги усъвършенстваме. За добър пример ни служат великите мислители и откриватели – Нютон, Зигмунд Фройд,Чарлс Дарвин, Христофор Колумб и т.н , на които дължим развитието на технологиите, напредъка в медицината, значимите литературни творби, които ни учат как да живеем и до голяма степен улесняват ежедневието ни. Дори П. Бауст ще ни каже, че образованието е съкровище, от което можем само да спечелим. Защото както всички знаем никое знание не е излишно, и рано или късно идва момент, в който то може да ни е от полза. Колкото повече знаем и влагаме в себе си и своето развитие, толкова по–полезни ще си бъдем, по–добри професионалисти в работата, по–осведомени, по–наясно със своите права, ще имаме по–голяма възможност за реализация, а не на последно място – ще служим за добър пример на останалите. Учеността е единственото божествено и безсмъртно нещо у нас, всичко друго е преходно, мимолетно, какво по–хубаво от това да знаеш, че можеш да разчиташ на себе си, да умееш да общуваш със всички, независимо от езика, да притежаваш достатъчно знания, които да можеш да предадеш на идните поколения, на своите деца, да можеш сам да си помогнеш тогава, когато няма на кой да разчиташ.

И ако днес вложим малко средства и много труд, то в утрешния ден възвръщаемостта ще е много по – голяма.