Courses Tests News хедър
хедър

Курс италиански език ниво A1

Форма на обучение:
Индивидуално обучение
Продължителност на курса:
10 дни
Брой учебни часове:
30
Начало на курса:
по договаряне

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Курс италиански език ниво A1
 

Езиков център „Имидж 79“ организира курс по италиански език за начинаещи – ниво А1 по система Progetto Italiano, разработена за преподаване на Италиански език на чужденци.

Нивото е предназначено за курсисти без каквито и да било познания по италиански език. То представя следните граматични единици:

– Италианска азбука (L’Alfabeto Italiano) – основни правила за писане и четене, особености на италианското произношение;
– Лични местоимения подлог (Pronomi personali soggetto);
– Числителни имена (I Numerali);
– Определителен и неопределителен член (L’Articolo Determinativo ed Indeterminativo) – понятие за член и правила на употреба;
– Съществително име – род и число;
– Видове прилагателни имена (Gli Aggettivi) – съгласуване със съществителното име;
– Сегашно време на правилните и неправилни глаголи в изявително наклонение (Il Presente dell’Indicativo);
– Понятие за модални глаголи (I Verbi Modali);
– Предлози (Le Preposizioni);
– Минало свършено време (Il Passato Prossimo) – образуване и употреба;
– Правилно и неправилно минало причастие (Il Participio Passato);
– Просто и сложно бъдеще време (Il Futuro Semplice ed Il Futuro Composto/Anteriore) – форми, употреба и стилистични особености.