Courses Tests News хедър
хедър

Курс по общ английски език – ниво Elementary

Форма на обучение:
Индивидуално обучение
Продължителност на курса:
20 дни
Брой учебни часове:
60
Време на провеждане:
дневен курс
Начало на курса:
по договаряне

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Курс по общ английски език – ниво Elementary
 

Езикова школа „Имидж 79“ организира индивидуален курс по английски еизк ниво Elementary.
Курсът е предназначен за хора със слаби познания по езика. Научават се около 1500 най-често употребявани думи и изрази, така че дори след началното ниво курсистите да притежават основните комуникативни умения за справяне в ежедневни ситуации. Аудиоматериалите подобряват уменията за слухово възприемане посредством богат набор от диктори с различен акцент и произношение.

Ниво Elementary от 1 до 10 урок включва:

– глаголът “съм” – положителна, отрицателна и въпросителна форма
– образуване на притежание /за хора и за неодушевени предмети/
– сегашно просто време
– форма за изразяване на наличност there is/are
– модалния глагол can /мога/
– минало просто време /правилни и неправилни глаголи/
– бройни и небройни съществителни
– учтивата форма “бих искал” – i would like / would you like
– сегашно перфектно време

Този материал е вече почти усвоен на предишното ниво Beginner и се преминава доста интензивно, като се добавят нови думи, изрази и се обогатяват знанията с интересни текстове за четене и слушане.

От 11 до 14 урок включва:

– степенуване на прилагателни
– формата на глагола “имам” – have got
– сегашно продължително време
– конструкция за изразяване на бъдеще време – going to
– правене на предложние с модалния глагол shall