Courses Tests News хедър
хедър

Курс по общ английски език ниво Pre-Intermediate

Форма на обучение:
В група
Брой курсисти в групата:
3
Оставащи свободни места:
1
Продължителност на курса:
20 дни
Брой учебни часове:
60
Време на провеждане:
дневен курс
Начало на курса:
запълване на групата

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Курс по общ английски език ниво Pre-Intermediate
 

Езиков център „Имидж 79“ организира курс по английски език – ниво Pre-Intermediate в група по системата New Headway на издателство Oxford.
В това ниво се преговарят всички граматически конструкции, включени в предишния учебник Elementary. Отново знанията се обогатяват с много думи и изрази – около 1000.

Ниво Pre-intermediatе от 1 до 6 урок включва:

Сравнително се разглеждат сегашно просто време и сегашно продължително време
преговаря се минало просто време и се изучава минало продължително време
бройни и небройни съществителни
сравнително се разглеждат двата начина за изразяване на бъдеще време – will и going to
преговарят се степените за сравнение

Ниво Pre-intermediate от 7 до 12 урок включва:

сегашно перфектно време – нови приложения
сегашно перфектно продължително време /present perfect continuous/
модални глаголи – /modal verbs should, must, might/
изразяване на задължение с формата have to
герундий и инфинитив /gerund and infinitive/
подчинени условни изречения от първи и втори вид /first and second conditional clause/
страдателен залог /passive voice/