Courses Tests News хедър
хедър

Курс общ руски език, 2-ро ниво по система „Контакт“

Форма на обучение:
Индивидуално обучение
Продължителност на курса:
10 дни
Време на провеждане:
дневен курс

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Курс общ руски език, 2-ро ниво по система „Контакт“
 

За всички клиенти, които имат вече начални познания предлагаме обучение по руски език второ ниво, което вклчва следната лексика и граматика:

Лексика
Типови разговорни фрази по теми: “В гостинице, экскурсия и путешествие”/В хотела, на екскурзия и пътешествие/
Съчинения по теми от историята на Русия: “Киевская Русь, Московская Русь”.
Отговори на въпроси и разговори по темите:”Человек – часть природы”/Човека-част от природата/,”Заповедники России”/Резерватите на Русия/, “Как добиться успеха в жизни?”/Как да постигнеш успех в живота си/, “ Что важно для общения?”/Какво е важно при общуването/

Грамматика
Управление падежей множественного числа./Употреба на падежите в множествено число/
Глаголы несовершенного вида./Глаголи от несвършен вид/
Глаголы движения – однонаправленные и разнонаправленные/Глаголи за движение – еднопосочни и разнопосочни/.
Употребление глаголов движения с приставками/Употреба на глаголите за движение с приставки/.
Сравнителная и превосходная степень прилагательных/Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните/.
Склонение отрицательных местоимений/Склонение на отрицателните местоимения/.
Склонение и употребление количественных числительных./Склонение и употреба на количествените числителни имена/.
Образование действительных и страдательных причастии/Образуване на действителните и страдателни причастия/.