Courses Tests News хедър
хедър

Курс общ френски език ниво А2

Форма на обучение:
Индивидуално обучение
Продължителност на курса:
10 дни
Брой учебни часове:
30
Време на провеждане:
дневен курс
Начало на курса:
по договаряне

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Курс общ френски език ниво А2
 

Езикова школа Имидж 79 организира курс по френски език за начинаещи, което покрива ниво А2 от Общо Европейската езикова рамка.
Второ ниво цели придобиването на обща комуникативна компетентност – писмена и устна.
След приключване на ниво А2 курсистите трябва да могат да разбират най-често употребявани думи и изрази от области, свързани с всекидневието (напр. основна информация за мен и моето семейство, пазаруване, работа, непосредственото ми обкръжение). Могат да схващат същественото от кратки и ясни послания и съобщения.

Могат да четат кратки, елементарни текстове. Могат да откриват конкретна, предвидима информация в обяви, реклами, проспекти, менюта, разписания и други. Могат да разбират кратки лични писма.

Могат да общуват във всекидневни рутинни ситуации, изискващи обикновен, пряк обмен на информация по познати теми и дейности. Могат да водят кратък разговор, въпреки че обикновено не разбират достатъчно, за да могат да го поддържат.