Courses Tests News хедър
хедър

Полезни фрази при разговор на италиански език!

Ето някои полезни фрази на италиански език, които могат да ви помогнат при разговор:

1. Здравейте / Здравей (при поздрав): Ciao / Salve

2. Как сте?: Come sta? (формално) / Come stai? (неформално)

3. Добро утро: Buongiorno

4. Добър ден: Buon pomeriggio

5. Добър вечер: Buonasera

6. Довиждане: Arrivederci / Ciao (неформално)

7. Благодаря: Grazie

8. Моля: Per favore

9. Извинявайте: Mi scusi (формално) / Scusa (неформално)

10. Как се казвате?: Come si chiama? (формално) / Come ti chiami? (неформално)

11. Колко е часът?: Che ore sono?

12. Имате ли английски?: Parla inglese?

13. Къде е…?: Dove è…?

14. Колко струва?: Quanto costa?

15. На здраве (при изпиване): Salute

Това са само някои от основните фрази, които могат да ви бъдат полезни при разговор на италиански език.