Courses Tests News хедър
хедър

Курс италиански език ниво A2 – Варна

Форма на обучение:
Индивидуално обучение
Продължителност на курса:
10 дни
Брой учебни часове:
30
Начало на курса:
по договаряне

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Курс италиански език ниво A2 – Варна
 

Езиков център Имидж 79 организира индивидуален курс по италиански език за начинаещи – ниво А2 по система Progetto Italiano, разработена за преподаване на Италиански език на чужденци.

Второ ниво – Livello pre-Intermedio – A2Комуникативните умения, които развива второто ниво на Progetto Italiano, позволяват разговор за семейството, поведение в ресторанти и други заведения за обществено хранене, изразяване на предпочитания, построяване на разкази и описание на случки и ситуации в минало несвършено време, изразяване на съгласие и несъгласие, радост и огорчение, предлагане, отхвърляне и приемане на помощ, пазаруване, разговор за облеклото, телевизионни препочитания, даване на указания, напътствия, съвети и оценка.

Второто ниво на системата е предназначено за курсисти с начални познания по езика и основни комуникативни умения.
Граматичните единици, които представя са:

– Притежателни местоимения (I Pronomi e Gli Aggettivi Possessivi);
– Особености в съгласуването на quello и bello;
– Употреба на глаголите volerci и metterci;
– Минало несвършено време (L’Imperfetto);
– Минало предварително време (Il Trapassato Prossimo);
– Лични местоимения пряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Diretto);
– Лични местоимения непряко допълнение (I Pronomi Personali Oggetto Indiretto);
– Възвратни и реципрочни местоимения (I Pronomi Riflessivi e Reciproci);
– Безлична форма на глагола и безлични изрази (La Forma Impersonale del Verbo);
– Повелително наклонение (Il Modo Imperativo);
– Условно наклонение (Il Condizionale Semplice e Composto);
– Бъдеще в миналото (Il Condizionale Composto);