Courses Tests News хедър
хедър

Курс по общ английски език ниво BEGINNER

Форма на обучение:
В група
Брой курсисти в групата:
4
Оставащи свободни места:
няма
Продължителност на курса:
20 дни
Брой учебни часове:
60
Време на провеждане:
дневен курс
Начало на курса:
запълване на групата

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Курс по общ английски език ниво BEGINNER
 

Езиков център „Имидж 79“ организира курс по английски език за начинаещи в група – ниво Beginner по системата New Headway на издателство Oxford. Този курс е подходящ за съвсем начинаещи, и се напредва с умерено темпо. Учебният материал е разпределен в 14 урока, в които постепенно и плавно се въвеждат новите думи и граматични понятия. Общият брой думи е около 800.

Ниво Beginner включва:

– глаголът “съм” – положителна, отрицателна и въпросителна форма
– определителен и неопределителен член
– образуване на множествено число
– образуване на притежание /за хора и за неодушевени предмети/
– сегашно просто време
– предлози за време и място
– лични и притежателни местоимения
– минало просто време /правилни и неправилни глаголи/
– сегашно продължително време
– сегашно продължително време за изразяване на бъдеще
– учтива форма за правене на предложение /would you like/
– глаголът can /мога/
– форма за изразяване на наличност there is/are.

Вариантите за посещение на дневен курс в група са:
– дневни групи, 2 пъти седмично от 10 до 12; от 14 до 16; от 16 до 18 или от 9 до 11; от 11 до 13; от 13 до 15; от 15 до 17

Моля, всички желаещи да се включат за обучение по английски език в група в някой от следните часови пояси нека натиснат бутон записване!