Courses Tests News хедър
хедър

НЕМСКИ ЕЗИК – КРАТКА ИСТОРИЯ

Немския език е част от индоевропейските езици от западния клон на германските езици. Официален език е в Германия, Австрия и в Швейцария. В тези страни се говори общо от около 100 милиона души. Немския език се е образувал през средните векове от езиците на западно-германските племена алемани, бавари, франки, тюрунги и саксонци. Започналото в южните части на страната второ звуково изместване (VI – VIIIв.) има за последствие разделянето на немския език на две големи говорни групи: високонемски и долнонемски. Основите на официалния немски език поставя Мартин Лутер със своя превод на Библията в началото на 1500 година. Превода е направен на език, който отговаря на говоримия диалект в родния му край – Саксония. По същото време е създадена и печатната преса Гутенберг, на която започват да се печатат редица немски издания. В резултат на развитието на немския език и неговата богата история и силна икономическа страна, немския език се превръща в един от водещите работни международни езици. Езикова школа „Имидж 79“ Ви препоръчва да се запознаете с предлаганите от нас курсове