Courses Tests News хедър
хедър

Немски ли е немският?

Има ли нещо по-немско от немския език? Едва ли. Но дали бихте отговорили утвърдително, ако знаехте, че този език се е оформил в течение на вековете под всевъзможни чужди влияния, включително и славянски?

Кой е оставил своя отпечатък в историята на немския език? Старите германи – безспорно. Но също така и евреите, славяните и мигрантите. Погрешно е да се смята, че от старогерманските говори е възникнал език, който се е съхранил в първоначалния си вид чак до наши дни. Тъкмо обратното: немският винаги се е развивал и дообогатявал чрез привнесени отвън влияния – от хора, носещи със себе си чуждото словно богатство. Този процес започва още с латинско-германския обмен, на който дължим старогерманската дума за прозорец Vinster /днес:Fenster/, произлязла от латинската дума fenestra. Или пък днешната дума Keller (мазе), която произлиза от латинската сellarium, обозначавала склад за хранителни припаси.

Има и славянски „принос“

Още преди да се появи немската писменост, в речта са навлизали думи, привнесени от славяните, с които германските племена са влизали в контакт. И хич няма да сбъркате, ако свържете днешната немска дума Grenze със славянската „граница“. През Средновековието в немския език нахлуват и първите френски думи – благодарение на тогавашния културен елит.

Кой е оставил своя отпечатък в историята на немския език? Старите германи – безспорно. Но също така и евреите, славяните и мигрантите. Погрешно е да се смята, че от старогерманските говори е възникнал език, който се е съхранил в първоначалния си вид чак до наши дни. Тъкмо обратното: немският винаги се е развивал и дообогатявал чрез привнесени отвън влияния – от хора, носещи със себе си чуждото словно богатство. Този процес започва още с латинско-германския обмен, на който дължим старогерманската дума за прозорец Vinster /днес:Fenster/, произлязла от латинската дума fenestra. Или пък днешната дума Keller (мазе), която произлиза от латинската сellarium, обозначавала склад за хранителни припаси.

Има и славянски „принос“

Още преди да се появи немската писменост, в речта са навлизали думи, привнесени от славяните, с които германските племена са влизали в контакт. И хич няма да сбъркате, ако свържете днешната немска дума Grenze със славянската „граница“. През Средновековието в немския език нахлуват и първите френски думи – благодарение на тогавашния културен елит.