Courses Tests News хедър
хедър

Някои най-често срещани грешки при учене на чужд език

Изучаването на чужд език е необходимост в днешни дни. Заниманието освен полезно може да бъде и доста приятно, но понякога възникват трудности. Обикновено те се дължат на често срещани грешки при изучаването на чужд език, които не е трудно да бъдат избегнати.
Умението за учене на език
Способността за научаване на език всъщност се формира от навици, които лесно може да си създадете и придобиете чрез фокусиране и дисциплина.
Често се допускат грешки при опитите за научаване на нов език, но с помощта на няколко прости съвета може да ги отстраните.
Често срещани грешки
Не отделяте нужното внимание на слушането.
Все повече изследователи потвърждават, че слушането е добър и лесен начин да започнете да учите език. На същия принцип, на който бебетата проговарят, е добре и желаещите да придобият знания по нов език да упражняват слуха си. Това ще им помогне да осъзнаят модела на езика.
Слушането е основа на комуникативните умения. Може да започнете научаването на нов език чрез слушане на радио, музика, филми и телевизионни програми на съответния език.

 

 
Липса на интерес.
Отношението към процеса е много важно за успешното учене.
Ученици, предварително запознати с културата на народа, чийто език ще изучават, обикновено имат по-голям успех при усвояването на новите знания. Грамотността по отношение на съответната култура прави обучаваните по-отворени към възприемането на езика.
Обратното важи, когато са налице предразсъдъци или нежелание за учене точно на този език – процесът значително се забавя и затруднява.
Съпротивление.
Установено от лингвистите е, че обучавани, изпитващи трудности със запаметяването на нови неща, обикновено оказват съзнателна съпротива срещу възприемането.
При езиково обучение непрестанно се сблъскваме с нова лексика, граматични правила, спрежение на неправилни глаголи…
Хората, които веднага търсят речника, за да открият значението на някоя непозната дума, а не се стараят да го разтълкуват сами според контекста, обикновено се чувстват най-силно стресирани и притеснени по време на обучителния процес. В крайна сметка обикновено те се отказват от чуждия език поради силно чувство за неудовлетвореност. Подобен начин на мислене е доста трудно да се промени, но различни упражнения могат да се окажат от полза. Да слушате музика на езика, който искате да научите, може да допринесе за доближаването до същността му, даже и ако в текста има доста непознати думи.
Ограничение.
Част от обучаващите се предпочитат да слушат и след това да повтарят чуждия език. Някои пък имат нужда единствено от помагало по граматика, за да успеят да разберат смисъла на дадения език. Всеки един подход за изучаване може да е успешен, но ограничаването само до един метод е грешка.
Използващите няколко метода в съчетание, имат възможност да подобряват различни свои умения и да достигнат до различи обяснения и стратегии. От друга страна именно разнообразието им помага да не се застояват върху един и същ материал за дълго.Четирите основни езикови умения – писане, четене, говорене и слушане, трябва да се упражняват еднакво усилено.
Страх.
Без значение е колко добре умеете да пишете на чужд език или владеете граматиката му до съвършенство, ако не можете да го говорите. За да е успешно ученето, за да подобрявате знанията си и да общувате, каквато в крайна сметка е целта, трябва да говорите.
Обучаващите се често изпитват притеснение относно говоренето, несигурни са и се притесняват да се упражняват.  Всъщност място за притеснения няма. Ако се допускат грешки, най-важното е те да бъдат осъзнати и коригирани, преди да са се вкоренили. С повече говорене уменията се подобряват и развиват значително по-бързо.