Courses Tests News хедър
хедър

Обучение на четири очи или какви са особеностите и предимствата на индивидуалните уроци /Част 1/

Почти на всеки учител се е налагало поне веднъж в професионалната му практика да дава индивидуални уроци. Често преподавателите споделят, че индивидуалните занятия са по свой начин различни и привлекателни, както и че всеки път те предлагат уникален контекст за учебния процес, че имат своите специфични ползи и предизвикателства.

Уроците „на четири очи“, както често са наричани индивидуалните занятия, са различни най-вече с това, че за всеки урок преподавателят трябва да подготви нови различни стратегии, подходи и материали. Целите и видовете индивидуални занятия по един чужд език могат да бъдат безкрайно разнообразни, докато обикновено наличните ресурси във вид на учебни материали и помагала не са. Този текст се фокусира върху основните разлики при преподаването на чужди езици в група и на четири очи. Предстои да представим някои от предимствата както за учениците, така и за учителите, и някои любопитни техники и подходи, които биха били полезни за специалистите в тази сфера.

С какво се различават индивидуалните уроци от груповите занятия?

Управление на класната стая
Макар и подредбата и организацията в една класна стая, предназначена за индивидуални уроци, да изглеждат по-маловажни, те все още е от съществено значение. Тъй като при индивидуалните срещи се изгражда малко по-неформална връзка с преподавателя, от изключително значение е къде и как ще седят участниците в процеса, както и какви физически ресурси за обучение ще има в залата – видео и аудио устройство, карти и таблици, помагала, учебници, речници и други.

Материали
Една от главните причини учащите да предпочитат занятията на четири очи са специфичните нужди, които имат. Често клиенти могат да бъдат хора с изключително добро владеене на езика, които има проблеми с произношението, фирми, които се интересуват от корпоративни езикови обучения в определена сфера и други. Вероятността на преподавателя да се наложи да адаптира вече налични материали е изключително голяма. При индивидуалните уроци, учителят и ученикът могат дори заедно да потърсят и изберат подходящи материали.

Времетраене и структура на урока
Уроците на четири очи обикновено се движат с темпо, съгласувано между учителя и ученика, а не според предварително очертана учебна програма. Все повече преподаватели, които работят с комуникативни методи, предпочитат гъвкаво времетраене, като това колко ще продължи урока се определя от времето, за което предварително съгласуваните материали, могат да бъдат покрити. Обикновено много по-малка част от времето е посветена на препитване и оценяване.

Роли и отношения
Ролите преподавател-учащ също са много по-динамични отколкото при груповите занимания и често участниците във взаимодействието стават или приятели, или врагове. Връзката е много по-неформална, като стеснителността също е редуцирана до минимум. Обикновено индивидуалните уроци са ориентирани много повече около ученика, отколкото около учителя. Ученикът е по-активен и автономен и определя темпото на процеса, докато учителят е в голяма степен модератор на процеса.

Техники
Въпреки че много от техниките, използвани при преподаването в група, са приложими и при частните уроци, все пак те подлежат на някои промени. Така например, в зависимост от нуждите на ученика може да заместите продължителното слушане с разбиране с говорене.

Възможни трудности
Фактът, че учителят и обучаваният прекарват толкова време насаме, може да бъде причина за различен тип предизвикателства, понякога по-сериозни или по-незначителни от тези при груповите курсове. Чисто физическото участие и на двете страни е по-интензивно от това при колективни занятия и индивидуалните уроци могат да се окажат по-изморителни, особено за учениците. От друга страна, напрежението върху учителя ученикът да постигне оптимален резултат е много по-голямо, докато за ученика това е много по-маловажно, тъй като той не е поставен в конкурентна среда с други ученици.

Мотивация
Често срещано явление при силно мотивираните ученици е, че те са много по-активни до степен, в която дори помагат на преподавателя да организира занятията. Изпитан метод при индивидуалните уроци по английски език във Варна, например, е ученикът да бъде стимулиран сам да набира материали, които са му интересни, да подбира темите на уроците и да определя тяхната структура. Този подход обаче работи добре само при силно мотивирани ученици.

Предимства на индивидуалните уроци:

– Ученикът има пълното внимание на учителя. По-добра възможност да участва в пряка комуникация на съответния език, по-добра обратна връзка и по-ясна представа за силните и слабите си страни.
– Ученикът има завишен контрол върху целите, темпото и материалите.
– Има по-добра възможност да използва учителя като източник на знания – да задава въпроси, да изпробва различни модели, да практикува умения.
– Участниците в процеса могат да развият по-задълбочени и продуктивни взаимоотношения.
– Нуждите на обучаващия се могат да бъдат адресирани по-адекватно.
– Преподавателят не трябва да се съобразява с различните потребности и възможности на участниците в груповите занятия.