Courses Tests News хедър
хедър

За деца от 9 до 12 клас английски

Обучението на ученици от 9 до 12 клас в езикова школа „Имидж 79“ Еоод се извършва по система „Opportunities“ одобрена от МОН.

Най-ефективната система за езиково обучение на тийнейджъри, която дава солидна основа. Предлагa разнообразни съвременни теми с познавателен характер. Фокусира върху граматичните правила и всички езикови умения; посочват се стратегии за самостоятелна подготовка. Съдържа допълнителна интересна информация в разделите Culture corner, а разделите Literature spots запознават учениците с класическите произведения от английската литература.

– Учебникът от нива Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, включва мини-речник с новите думи и изрази, който развива уменията за работа с едноезичен речник.