Courses Tests News хедър
хедър

Бизнес английски

Езикова школа „Имидж 79“ извършва обучение по бизнес английски по система „Market Leader“ на издателство Longman, разработена в сътрудничество с авторитетния “Financial Times”.

Система в 5 части, в основата на която са материали от автентични източници. Темите се разглеждат чрез реални бизнес-ситуации, за да се достигне стандартното ниво на владеене на езика, необходимо за общуване в модерното бизнес-общество. Засягат се и теми от специфични области – бизнес право, финанси и мениджмънт.  Системата удовлетворява напълно потребностите на съвременния професионалист в деловата комуникация, с цялото разнообразие от типови ситуации, които тя предлага. Всяко от нейните 5 нива е динамично, рационално, с категоричен акцент върху практическото използване на езика за професионални цели. Усвоявате цялата ”основа” от общия английски (граматически структури, everyday и social English). Изучавате същите езикови категории и в същата последователност. Разликата е в темите и лексиката, чрез които те се усвояват.

Всяко ниво на системата е предвидено за 90 – 120 учебни часа, които могат да се увеличат до 150 чрез използване на допълнителните помагала Practice File, Test, File, Business Grammar and Usage, Business Law, Banking and Finance, International Management. Съдържа речник на бизнес термините и специални раздели върху граматика и писане.