Courses Tests News хедър
хедър

За деца от 5 до 8 клас английски

Обучението на ученици от 5 до 8 клас в езикова школа „Имидж 79“ Еоод се извършва по система „Еnergy for Bulgaria “ одобрена от МОН.
Специално разработена за България от авторите на най-популярната досега у нас учебна система Go! Стийв Елсуърт и Джим Роуз.

Използваният творчески подход осигурява необходимата за учениците мотивация да учат и да практикуват придобитите знания.

Програмата е свежа и вълнуваща по съдържание и оформление. Уроците са с ясни цели и етапи, упражняват всички езикови умения. Включена е история с реални герои, много песни, ролеви задачи, проекти и информация за различните култури по света.

Системата развива увереност с логически издържана граматична програма.

Развива речниковия запас на учениците чрез контролирана система, съвети за по-ефективно запомняне (Memory Tips) и уникални страници за допълнително практикуване на новата лексика (Memory Gyms).

Учи ги как да пишат чрез специално разработени съвети (Writing Tips) и планирани стъпка-по-стъпка различни видове писмени задачи (Writing Gyms).
Изчерпателна многостепенна система за тестване, самооценка и обективно оценяване на постигнатите резултати според образователните стандарти.
Проектите и задачите са ясно маркирани за прилагане в личното езиково портфолио.
Energy for Bulgaria е изцяло съобразена с Общата Европейска езикова рамка на Съвета на Европа.