Courses Tests News хедър
хедър

За деца от 5 до 8 клас английски

Обучението на ученици от 5 до 8 клас в езикова школа „Имидж 79“ Еоод се извършва по система „Live Beat for Bulgaria “ одобрена от МОН.
Учебната система Live Beat for Bulgaria за 5, 6 и 7 клас е ориентирана към интересите и възрастовите особености на ученици от 5,6 и 7 клас, които не са изучавали английски език до сега и осигурява учебно съдържание за постигане на максимални резултати по отношение на усвояването на нови езикови знания, интегрирано изграждане на четирите основни езикови умения и придобиване на ключови компетентности (когнитивни, социокултурни  и личностни), както и изграждане на положително отношение към изучаването на английския език и култура и прилагане на различни подходи, методи и стратегии за обучение. Системата напълно отговаря на изискванията на учебната програма на МОН.