Courses Tests News хедър
хедър

Подготовка за тест Marlins

Езикова школа и център за професионално обучение Имидж 79 предлага на своите клиенти подготовка за тест Marlins, който е предназначен за морски кадри на различни длъжности.

Много от менинг компаниите изискват преминаването на „Marlins Test for Seafarers“ за да видят нивото на владеене на английски език. Изпълнителна Агенция „Морска администрация“ е включила „Marlins Test for Seafarers“ като изпит по английски език за да получите съответните морски правоспособности. Сертификационния тест може да направите на сайта на Marlins. Получавате сертификат, който е валиден шест месеца. В него е указан резултата от теста. Резултат под 70% се счита за много лош. Приемлив е резултат по-добър от 85%.

Този сертификат може да бъде проверен от работодателя. Тестът е с продължителност 60 минути. Включва 85 въпроса от следните раздели:

 • – Listening – умения за слушане и разбиране (25 въпроса)
 • – Grammar – Prepositions – граматика предлози (10 въпроса)
 • – Grammar – Choose the statement that describes the picture – Граматика – Изберете израза, който описва картинката (4 въпроса)
 • – Grammar – Tenses – Граматика – Времена (4 въпроса)
 • – Grammar – Scrambled sentences – Граматика – разбъркани изречения (6 въпроса)
 • – Grammar – Questions – Граматика – Въпроси (6 въпроса)
 • – Vocabulary – Odd word – Лексика – Излишна дума (която на принадлежи на групата) (5 въпроса)
 • – Vocabulary – Look at the picture. Put the words in the correct places – Лексика – Посочете предметите от картинката (5 въпроса)
 • – Vocabulary – Groups – Лексика – Групирайте думите по смисъл (5 въпроса)
 • – Time and Number – Времена и числа (5 въпроса)
 • – Pronunciation – Произношение (9 въпроса)Reading – Четене с разбиране (1 въпрос)