Courses Tests News хедър
хедър

Испански за възрастни

Курсовете по испански език за възрастни във фирма „Имидж 79“ се провежда по система Nuevo VENNuevo VEN е най-популярната учебна система за изучаване на испански като чужд език. Тя е оригинално издание на испанското издателство EDELSA  http://www.edelsa.es . Системата е с по-разговорна насоченост – съвременна и иновативна, тя набляга на ежедневната употреба на модерния испански език. Много практична и изцяло насочена към бързото усвояване на езика – лексиката и граматиката са базирани изцяло на актуалните потребности при общуване в испаноговорящия свят. Темите са подбрани според нивото и езиковия материал, като обхващат често срещани ситуации и позволяват на курсиста да се ориентира бързо в общуването на испански. Създават се умения за комуникация, съобразени с житейския опит и интереси на изучаващите езика, езикова компетентност, знания и умения за усвояване на чуждия език. Паралелно се развиват основните четири умения – слушане, говорене, четене и писане.

Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа. Препоръчителния брой часове за по-горни нива е поне 90 учебни часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.
Предлагаме индивидуално и групово обучение. Клиентите,които имат познания по езика попълват входящ тест за определяне на нивото.

Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:

  • – 60/90 учебни часа за нива А1 и А2;
  • – 60/90/120 учебни часа за нива B1 и B2;
  • – 90/120 учебни часа за ниво C1 и подготовка за сертификати;

Nuevo Ven 1 (A1/A2)

“Nuevo VEN 1” е една от най-бързо утвърдилите се системи за изучаване на испански език като чужд, специално разработена съобразно учебния план на института „Сервантес”. При съставянето й са изпълнени всички изисквания на Европейската езикова рамка, което позволява на курсистите едновременно да усвояват езика, както и да научават нови неща и интересни факти за обществото и културата на испаноговорящите страни. Материалът, заложен в учебника за първо ниво, е структуриран в 15 урока, в които са обособени отделни секции с упражнения за различните граматически равнища. Всеки урок започва с няколко кратки диалози по актуален проблем, чрез които се въвежда основната тема и се практикува както изразяване и произношение на испански, така и разбиране при слушане. Следващите секции са насочени към обогатяване на лексиката и упражняване на граматиката с цел по-свободна комуникация.

Учебната тетрадка съдържа специално разработени допълнителни упражнения към всеки урок. Мултимедийното обучение помага изучаването на испански език да се превърне в още по-забавно и интересно изживяване. Аудио материалите улесняват правилното заучаване на произношението и са неизменна част от упражненията за разбиране при слушане.
След завършване на І-во ниво по учебника “Nuevo VEN 1” курсистът може да разбира и изразява основни идеи свързани с ежедневието, в писмена и устна форма. Познанията, които се получават съответстват на ниво А2 според Европейската езикова рамка.

Nuevo Ven 2 (B1/B1+)

“Nuevo VEN 2” е втората част на една от най-бързо утвърдилите се системи за изучаване на испански език като чужд, специално разработена съобразно учебния план на института „Сервантес”. При съставянето й са изпълнени всички изисквания на Европейската езикова рамка, което позволява на курсистите едновременно да усвояват езика и да научават нови неща и интересни факти за обществото и културата на испаноговорящите страни. В учебника са поместени 15 урока, като всеки от тях е разделен на различни секции. В първите две чрез диалози се упражняват досега придобитите разговорни умения и се въвежда темата на урока. В секция “Граматично съдържание” се затвърждават граматичните форми и структури разработени в урока, а в секцията “Езикът в действие” се преговарят лексикалните и функционални единици чрез практика на слушане, четене, писане и говорене. Накрая в секцията “Ателие” се работи за усъвършенстване разбирането при четене и писменото изразяване чрез текстове засягащи различни културно-исторически теми от Испания и Латинска Америка.

Учебната тетрадка съдържа допълнителни упражнения към всеки урок, предназначени да доутвърдят придобитите от учебника знания.. Аудио материалите съдържат всеки един от диалозите и са неизменна част от упражненията за разбиране при слушане. Благодарение на тях курсистът във второ ниво вече може да долавя разликата между испанския, който се говори в Испания, и този в Латинска Америка.

След завършване на ІІ-ро ниво по учебника “Nuevo VEN 2” курсистът може да разбира и изразява сравнително сложни идеи, както и да се справя в почти всички ситуации от ежедневието. Познанията, които се получават съответстват на ниво В1 според Европейската езикова рамка.

Nuevo Ven 3 (B2/B2+)

Третата част на системата “Nuevo VEN 3” съдържа по-трудни, но често срещани граматични структури и лексикални конструкциии. Усвоявайки ги, курсистът обогатява досега усвоената лексика, разширява своя речников запас с много нови думи и изрази, помагащи му да се изразява по-пълноценно на испански във всякакви сфери. Материалът е представен достъпно, уплътнен с множество примери от ежедневното общуване.

Учебникът съдържа 12 урока, които са разделени на секции. В началото на урока са поместени подразделите “Разбиране при четене” и “Разбиране при слушане” , където се представят автентични текстове (журналистически, литературни, интернет и т. н.), както и диалози, чрез които се развиват комуникативните уменията и се разширява речниковия запас. В следващата секция “Език” се затвърждават граматичните форми и структури. Упражненията в тези секции са разработени с цел придобиване на по-голяма увереност при комуникацията на едно доста по-високо ниво, както и преодоляване на психологическата бариера, която понякога разделя курсистите от свободния изказ.
Възможности за креативна изява дават секциите “Кръжок по писане” , където се разработват съчинения по основната тема на урока, като се използват предложените модели на различни писмени форми, и “Говорилня”, където тези теми се обсъждат и дебатират.

Някои от уроците завършват със секция “Испания на живо”, която е културно-познавателна и представя различни материали, доближаващи курсиста до културата, историята и съвременността на Испания и Латинска Америка.

Учебната тетрадка съдържа допълнителни упражнения към всеки урок, които доутвърждават познанията по езика.
Записите на аудио материалите в ІІІ ниво не са адаптирани, а се представят в техния оригинален вид с цел максимално доближаване до реалните езикови ситуации.
След завършване на ІІІ-то ниво по учебника “NUEVO VEN 3” курсистът може да разбира и изразява сложни идеи, както и да се справя без големи затруднения във всякакви ситуации от ежедневието. Познанията, които се получават съответстват на ниво В2 според Европейската езикова рамка.
Приложения: Изпитни модели за сертификат DELE Intermedio