Courses Tests News хедър
хедър

За деца от 1 до 4 клас испански

Обучението по испански език за деца от 1 до 4 клас в образователен център „Имидж 79“ се извършва по система Pasacalle.

Езиковата система е разделена на четири нива, предназначена за деца от 1-ви до 4-ти клас. Използват се примери, които са близки до детето и неговия свят: семейство, приятели, дом, училище, храна, животни, игри и партита. Обучението е адаптирано към възрастта и уменията за четене и писане на децата като поетапно се надгражда речниковия запас от около 250 думи, включени в първо ниво, до около 1000 думи – в четвърто.

Децата се обучават посредством игри и разнообразни творчески дейности като рисуване, лепене, рязане, прегъване и други. Обучението чрез тази система води до повишаване на социалните ценности: уважение към околните, любов към природата, междурасова търпимост и др.