Courses Tests News хедър
хедър

Подготовка за DELE

Образователен център „Имидж 79“ организира курсове за подготовка за изпит за диплома DELE.

Дипломите по испански като чужд език (DELE) са официални документи, удостоверяващи нивото на владеене на испански език, които Институт Сервантес издава от името на Министерството на образованието и науката на Испания.

Дипломата по испански език A1: удостоверява нивото на владеене на езика, достатъчно за разбирането и адекватното реагиране при всекидневни ситуации, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.

Дипломата по испански език A2: удостоверява, че кандидатът може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр . елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обркъжение, работа).

Дипломата по испански език B1: удостоверява езиковата компетентност, достатъчна за разбирането и адекватното реагиране при всекидневни ситуации, както и за изразяването на основни желания и нужди.

Дипломата по испански език в2: удостоверява езиковата компетентност, достатъчна за свободно общуване в обичайни ситуации от всекидневния живот, които не изискват специализирано използване на езика.

Дипломата по испански език С1: удостоверява, че нивото на владеене на езика на кандидатът е достатъчно за ясно изразяване както и че борави с богат набор от думи, обичайни за разговорната реч, които не изискват специализирано използване на езика .

Дипломата по испански език С2:  удостоверява нивото на владеене на езика, необходимо за свободно общуване в ситуации, които изискват високо ниво на владеене на езика и познания за културните обичаи, намерили езиков израз.

В България изпитите се провеждат само два пъти годишно – през май и ноември.

Изпитни центрове за DELE В БЪЛГАРИЯ са:

  • – Институт Сервантес-София;
  • – нов български университет-София
  • – IV езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”, Варна
  • – великотърновски университет „Св .Св . Кирил и Методий”.

Записването за изпит DELE става в изпитните центрове, в рамките на работното време на администрацията