Courses Tests News хедър
хедър

Подготовка за CELI

Езикова школа „Имидж 79“ извършва подготовка за италианския езиков сертификат CELI.

CELI е може би най-популярният италиански езиков сертификат. Той е разработен и предложен през 1987 г. от Universitа per Stranieri di Perugia. Признат е от Министерството на образованието и Министерството на външните работи на Италия, както и от всички италиански образователни институции и удостоверява навсякъде, където е необходимо, ниво на владеене на италианския език.

Сертификатът CELI съдържа пет нива, които във възходящ ред се подреждат, както следва, от CELI 1 към CELI 5.Сертификатни нива CELI 4 и CELI 5 покриват изискванията на всеки италиански университет.

1. Сертификат (CELI 1) – A2

При изпита  CELI 1 се определят вашите познания отговарящи на ниво А2 от Общоевропейската езикова рамка. Кандидатите трябва да могат да боравят с кратки и елементарни изрази от ежедневна употреба. Изпитът съдържа четири елемента:
• четене с разбиране
• слушане с разбиране
• писане
• говорене

2. Сертификат (CELI 2) – B1

При изпита CELI 2 се регистрират  познания по италиански език от третото ниво на основния курс. Кандидатите трябва да комуникират много по-свободно и да ползват лексика и структура на изреченията от по-високо ниво.Изпитът отново се състои от четирите елемента, използвани в CELI 1, но подбрани със съответна сложност за нивото.

3.  Сертификат (CELI 3) – B2

При изпита CELI 3 се определя нивото на владеене на средно напреднали. Кандидатите трябва да са в състояние да могат да възпроизвеждат, разбират и боравят с богата лексика в разнообразни теми от живота и ежедневието. Изпитът този път се състои от пет елемента. Към познатите до момента от CELI 1 и CELI 2 със съответна по-голяма сложност се добавя и петият елемент:
• езикова компетентност

4.  Сертификат (CELI 4) – C1

При изпита  CELI 4 изискванията за владеенето на италиански език отговарят на ниво напреднали. Езиковата компетенция на кандидатите трябва да им позволява да четат, слушат, разбират и говорят по профилирани теми. Да са в състояние с лекота и богата езикова култура да комуникират в най-разнообразни ситуации.Изпитът се състои от петте познати елемента.

5. Сертификат (CELI 5) – С2

Нивото CELI 5 регистрира най-високата степен на владеене на езика. Кандидатите трябва да са в състояние на възпроизвеждат, четат, слушат, говорят  и участват във всяка ситуация, свързана с какъвто и да е социален или професионален проблем и тема. Елементите в изпита отново са пет и както може да се очаква са от най-голяма сложност.В България изпитите за получаване на сертификат CELI се провеждат единствено в Италианския културен институт www.iicsofia.esteri.it/IIC_Sofia

Датите за тези изпити са два пъти годишно през юни и ноември. Молбите за явяване на изпит се подават лично в Италианския културен институт на ул. „Ал. Жендов” 1, София, където се внася и таксата.

Крайният срок за записване е приблизително два месеца преди датата на изпита.