Courses Tests News хедър
хедър

Немски за възрастни

Курсовете по немски език за начинаещи се провеждат по система  Themen Aktuell на издателство Hueber.

Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа.
Предлагаме индивидуално и групово обучение. Клиентите,които имат познания по езика попълват входящ тест за определяне на нивото.

Препоръчителния брой часове за по-горни нива е поне 90 учебни часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.

Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:
– 60/90 учебни часа за нива А1 и А2;
– 60/90/120 учебни часа за нива B1 и B2;
– 90/120 учебни часа за ниво C1 и подготовка за сертификати;

Themen Aktuell предлага нови изображения и снимки в един съвременен план. Много от съдържанията на текстовете и упражненията са осъвременени и приспособени контекстово към днешният ден. Целите на системата са:
Themen Aktuell 1 извежда до ниво А1 според Езиковата рамка на Съвета на Европа. Themen Aktuell 2 извежда до ниво А2, а Themen Aktuell Zertifikatsband до ниво В1(ZD). Всяка част на учебната система съдържа учебник, работна тетрадка и CD.
-Gebrauch des Artikels
-Konjugation der Verben
-Rektion der Verben
-Reflexive Verben
-Perfekt Präteritum
-Der Kasus – Nominativ
-Akkusativ
-Dativ
-Genetiv
-Possessivpronomen
-Modal verben
-Konjunktionen
-Präsens

 

Em Neu Mittelstufe
Предпочитана учебна система за средно ниво на владеене на немски език. Тя преговаря и затвърждава учебния материал от ниво В1 и извежда до ниво В2. Подходяща за възрастни, покрили успешно изискванията на основното ниво. Подготвя успешно за следните изпити: сертификати на Гьоте Институт – telc Deutsch B2 и С1, Österreichishe Spachdiplome.
Системата е разделена на тематично структурирани урочни единици, упражняващи четене, слушане, писане, говорене, лексика, граматика, правилно произношение и интонация. Основна цел на курса:
-общуване на немски език в професионалната среда
-успешна писмена и устна комуникация
-развиване на умения за водене на бизнес разговори и бизнес – кореспонденция на немски език
-запознаване с основните сфери на политическия и обществен живот в някои немско-езични страни.