Courses Tests News хедър
хедър

За деца от 1 до 4 клас немски

Курсовете по немски език в образователен център „Имидж 79“ ЕООД се провеждат по съвременни и ефикасни учебни системи на издателство Hueber. Те са систематизирани както по възраст, така и по ниво на владеене на езика – в зависимост от това дали детето вече е изучавало немски език. Те са с комуникативна и практическа насоченост и развиват и четирите комуникативни умения – слушане, говорене, четене, писане. Основани са на принципа „Да учиш език в действие”.

 

Tamtam – учебна система, разработена за деца на възраст 6 – 7 год. и предназначена за обучение по немски език в първи клас. Използват се разнообразни зрителни, звукови и двигателни стимули, а новият материал се представя под формата на забавни игри, песни, тематични комикси и диалози-сценки, които пресъздават живия език и спомагат за упражняването на езиковите умения в различни ситуации. Включени са упражнения за слушане, говорене, четене и писане, както и аудио-визуални помощни средства.

 

Tamburin – учебна система, разработена в три нива и предназначена за обучение по немски език от втори до четвърти клас. Учебният материал е представен под формата на интригуващи теми,забавни илюстрации, текстове за слушане и четене с разбиране. Включени са разнообразни упражнения за затвържадане на новата лексика и граматика в контекст, упражнения за произношение, аудио-визуални помощни средства, разиграване на диалози и ситуации.