Courses Tests News хедър
хедър

За деца от 5 до 8 клас немски

Езикова школа „Имидж 79“ Еоод предлага обучение за ученици от 5 до 8 клас. Курсовете ни по немски език за възрастова група 5 – 8 клас са подходящи както за юноши, вече изучавали езика, така и за такива, които за пръв път започват да го изучават системно. Обучението цели да изгради и затвърди стабилна основа от езикови умения и да създаде мотивация за тяхното надграждане – не само в по-горните нива на подготовка, а и извън учебния процес.

В зависимост от входящото езиково ниво на курсистите, обучението обхваща общо пет нива, които покриват ниво на владеене на езика А1 – С1 по Общата европейска езикова рамка. Всеки от етапите на обучение подготвя курсистите за изпит за международно признат сертификат по немски език.

Прилаганата от нас методика развива творческото и аналитично мислене и провокира курсистите да комуникират свободно. Използват се съвременни и ефикасни учебни системи на издателство Hueber – Pingpong Neu (А1 – В1) и Blick (В1 – С1). Те развиват и четирите комуникативни умения – слушане, говорене,
четене, писане, и целят да подготвят курсистите за ефективно прилагане на езиковите познания в реалния живот.

Учебното съдържание обхваща съвременни и интересни теми, които вълнуват юношите в тази възраст, а текстовете за четене и слушане ги запознават с „живия” език. Уроците са ясно структурирани, което улеснява усвояването на учебния материал. Включени са разнообразни упражнения за работа по двойки и в група, както и допълнителни интерактивни занимания, аудио-визуални помощни средства, упражнения за произношение и дискусии. Новият лексикален и граматически материал се упражнява и затвърждава в реалистичен контекст, свързан с разнообразни житейски ситуации. Още от първите уроци курсистите започват да комуникират активно и могат да прилагат усвоените познания на практика.