Courses Tests News хедър
хедър

Подготовка за сертификати немски

За тези от вас, които вече имат определени познания по немски език, предлагаме подготовка за езикови сертификати по немски език съобразно вашето езиково ниво, възраст и цели:

Fit in Deutsch 2 – стандартизиран изпит за изучаващите немски език на възраст 12 – 15 години. Дипломата доказва успешно завършено обучение на ниво А2 по Общата европейска езикова рамка.

Zertifikat Deutsch – доказва владеенето на разговорен немски език със солидни основни познания, което позволява справяне във всички важни ежедневни ситуации. Ниво В2 по Общата европейска езикова рамка.

Goethe-Zertifikat B2 и Goethe-Zertifikat С1 (ZMP) – удостоверяват много добри познания по книжовен немски език съответно на ниво В2 и С1 по Общата европейска езикова рамка.

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) – удостоверява познания по немски език на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка и освобождава от езиков изпит в немските университети.Test DaF и DSH – изпити по немски език на ниво В2 – С2 за кандидастване за университети в Германия.

Обучението се провежда по съвременни и ефикасни учебни системи на издателство Hueber. Всяка от тях е предназначена за подготовка за съответния сертификат и е съобразена с най-новите стандарти във формата на изпита. Учебното съдържание подготвя изцяло курсистите за различните изпитни компоненти на базата на съвременна и ефикасна методика на обучение.