Courses Tests News хедър
хедър

Подготовка за сертификати ТРКИ

За тези от вас, които вече имат определени познания по руски език езикова школа Имидж 79 предлага подготовка за международния сертификат А.С.Пушкин.

Международният сертификат се издава от Института за руски език и литература “А.С.Пушкин” в Москва, където се подготвят материалите за него и се извършва проверката на изпитните работи. Сертификатът е безсрочен, а нивата на компетентност съответстват на Европейската езикова рамка.

Първо сертификационно ниво ТРКИ-1 (B1)

Сертификатът за това ниво показва, че неговият притежател може да общува с носители на езика в социално – битовата и социално – културната области. Първи Сертификат е необходим за кандидатстване в руски университети с последващо задължително изучаване на руски език съгласно съответстващите образователни стандарти.

Второ сертификатно ниво ТРКИ-2 (В2)
Сертификатът за това ниво доказва, че носителят му може да отговори на комуникативните предизвикателства на социалното, бизнес и междуличностно взаимодействие, да разбира информация от медиите, да използва различни стилове език и да упражнява професионалната си дейност на руски език в различни сфери. Изключение правят журналисти, филолози, преводачи, редактори и др.

Трето сертификационно ниво ТРКИ-3 (С1)
Успешното полагане на изпит за това ниво показва наличието на много добри комуникативни умения и дава право на преподавателска дейност по руски език в чуждоезиково обучение.

Четвърто сертификационно ниво ТРКИ-4 (С2)
Притежаването на сертификата за това ниво се приравнява с магистърска степен, придобита в руски университет и дава право да се упражняват всички видове преподавателска, преводаческа и научно – изследователска дейност в областта на руския език.