Courses Tests News хедър
хедър

Деца от 5 до 7 клас

Курсовете ни по руски език за възрастова група 5 – 7 клас са подходящи както за юноши, вече изучавали езика, така и за такива, които за пръв път започват да го изучават засилено и системно.

Обучението по руски език за деца от 5 до 7 клас в образователен център „Имидж 79“ се извършва по учебна система „Солнечный круг „, разработена за прогимназиалните класове и съобразена с критериите на Общата европейска езикова рамка. Тя е с комуникативно-функционална насоченост и развива и четирите комуникативни умения – слушане, говорене, четене, писане, като подготвя курсистите за ефективно прилагане на езиковите познания в реалния живот.

Учебното съдържание е ясно представено и съобразено с интересите на юношите в тази възраст. Всеки урок е разпределен на няколко модула, развиващи и затвърждаващи различните езикови умения. Новият материал се въвежда постепенно и се осъществява плавен преход между стари и нови знания, като се осигурява циклично повторение на новата лексика и граматичните структури, което води до трайното им овладяване. Лексикалните и граматически познания се отработват в разнообразни упражнения за самостоятелна работа и работа в група, комуникативни упражнения в реалистичен контекст, ролеви игри, работа върху автентични текстове. Създава се комуникативна среда по време на учебния процес, в резултат на което всички ученици участват активно. Аудио материалите към системата усъвършенстват правилното произношение и интонация. Учебникът съдържа препратки към друг учебни предмети, както и раздели, свързани с руската култура, което допълнително обогатява познанията на курсистите. Забавни анекдоти на различни теми внасят разнообразие в часовете, а комиксите, включени в уроците, имат за цел да помогнат на учениците да съставят кратки разкази и истории с опора върху картинки. След всеки обобщителен урок следва изработване и представяне на проект, където учениците на практика демонстрират своите комуникативни знания и умения по изучената тема.

Изпълнението и представянето на проектите развива умението на курсистите да работят в екип, да систематизират усвоените знания, стимулира ги да търсят, намират и представят по най-интересен начин обобщената от тях информация