Courses Tests News хедър
хедър

Деца от 8 до 12 клас

Езиковите ни курсове по руски език за гимназиална степен са подходящи както за ученици, които вече са усвоили езика на определено ниво, така и за такива, които за пръв път започват да го изучават засилено и системно.

Програмата на обучение има основната цел да развие и затвърди пълен набор от трайни езикови познания и да създаде мотивация и навици за тяхното непрестанно усъвършенстване – било то извън учебния процес, в следващи специализирани езикови курсове, или просто в ежедневието.

Обучението по руски език за деца от 8 до 12 клас в образователен център „Имидж 79“ се извършва по учебн система „Приглашение в Россию“ на водещото руско издателство „Русский язык. Курсы“, която покрива ниво на владеене на езика А1 – В1. Тя е с практическа и комуникативна насоченост и развива и четирите комуникативни умения – слушане, говорене, четене, писане.

Учебното съдържание предлага интересни и автентични текстове за четене и слушане. Новият лексикален и граматически материал се усвоява и затвърждава в реалистичен контект под формата на разнообразни упражнения за самостоятелна работа и работа в група. Особено внимание се обръща на зрителната и слуховата нагледност. Граматиката е тясно интегрирана в комуникативния процес се въвежда стъпка по стъпка на контрастивен принцип. В процеса на обучение се използва близостта на родния и чуждия език и се отделя специално внимание на специфичните трудности за българите. Учебната система включва и раздели за опознаване на руската култура, както и препратки към други учебни дисциплини, което допълнително разширява познанията на курсистите.

Напредъкът на курсистите се проверява чрез периодични тестове върху усвоения материал.Всяко от нивата на обучение ви подготвя за полагане на изпит за сертификат от Руския институт „А. С. Пушкин“.

В случай че вече сте изучавали езика, е препоръчително да направите при нас безплатен входящ тест, за да определим максимално точно нивото на езиковите ви познания. Резултатите от теста се имат предвид и от преподавателя по време на обучението, с оглед на „слабите места“, на които трябва да се обърне повече внимание.