Courses Tests News хедър
хедър

Подготовка за сертификати френски

За тези от вас, които вече имат определени познания по френски език езикова школа „Имидж 79“ Еоод предлага подготовка за сертификати DELF Junior,DELF, DALF, TEF, TCF.

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на Образованието за удостоверяване на уменията по френски език на чуждестранни кандидати. DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи, съответстващи на шестте нива според Европейската езикова рамка.

DELF Junior – стандартизиран изпит за ученици на възраст над 9 год., тестващ и четирите комуникативни умения (слушане, говорене, четене, писане) на съответното ниво от Общата европейска езикова рамка – А 1, А 2, В 1, В 2.

Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF са напълно независими, така че кандидатът може да се запише направо за изпита по свой избор, в зависимост от нивото си. На всяко ниво се оценяват четири типа умения: разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.
Изпитните сесии са два пъти годишно – през януари и през юни.

TCF е тест, признат в целия свят и който удостоверява нивото на владеене на езика от кандидата.TCF-RI удостоверява, че кандидатът притежава умения, отнасящи се до международните отношения и до Европа. Към този тест проявяват интерес най-вече държавните служители.

Обучението се провежда по съвременни и ефикасни учебни системи и пособия на френското издателство CLE International. Всяка от тях е предназначена за подготовка за съответния сертификат и е съобразена със стандартите във формата на изпита. Учебната програма подготвя изцяло курсистите за различните изпитни компоненти на базата на съвременна и ефикасна методика и целесъобразно учебно съдържание. Обърнато е внимание и на уменията за самоподготовка, както и на полезни изпитни техники.