Courses Tests News хедър
хедър

За деца от 2 до 4 клас

Обучението по френски език за деца в образователен център „Имидж 79“ се провежда по системата Alex et Zoe, одобрена от МОН.

Програмата е предназначена за деца от 8 до 10 годишна възраст. За срок от три години те придобиват умения за четене, писане, говорене и слушане и усвояват основните глаголни времена. Въвеждането в езика става с помощта на герои от популярни френски приказки, комикси, много игри и песни.

КАКВО ПРЕДЛАГА СИСТЕМАТА ALEX ET ZOE

– Забавни герои от приказките на Шарл Перо /1 ниво/, Лафонтен /2 ниво/ и романите на Жул Верн /3 ниво/, които увличат децата и правят усвояването на новата лексика лесно и привлекателно.
– Ясно структурирани граматични единици, всяка от които се отработва в специални кореспондиращи упражнения в учебната тетрадка.
– Много игри, песни и драматизации, улесняващи усвояването на говоримия език.
– Социокултурни уроци, запознаващи децата с френската култура, обичаи и празници.
– Портфолио – специално разработена за този учебник система, насърчаваща учениците да се самооценят и анализират постигнатите резултати, базирана на Европейското езиково портфолио.