Courses Tests News хедър
хедър

Курс по CorelDraw Варна

Център за професионално обучение Имидж 79 лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 извършва обучение по CorelDraw, като част от професия Оператор на компютър. Обучението завършва с полагане на изпит по теория и практика и се удостоверява с лицензиран сертификат от Министерство на образованието и науката.

CorelDRAW е софтуерен пакет за обработка на векторна графика, разработена от канадската корпорация Corel, която е базирана в град Отава, Канада.
Програмата създава и редактира векторни цифрови изображения с илюстративен характер, предназначени за печат, Уеб и други медии. Последната версия на системата, наречена X5 (всъщност версия 15), излиза през януари 2010 г.

Програмата е двумерно-равнинна (2D), защото координатната ѝ система е двуосна, а обектите, размерите и разстоянията се описват с 2 координати за позиция (x,y) и с 2 параметъра за ширина и височина (W, H). CorelDRAW е обектно-ориентирана програма, защото всичко, което създава, разпознава и обработва, са обекти. Тя е векторна и обектно-рисуваща, защото инструментите за рисуване създават обекти, дефинирани с векторна и илюстрационна математика, поради което е особено подходяща за създаване на художествени, учебни и технически илюстрации.

Програмата предлага собствен графичен файлов формат CDR, който запазва всички атрибути, използвани по време на работа, а също така поддържа още 100 графични формата. За зареждане на файловия формат CDR версия 10 и по-стара, може да се използва и програмата Adobe Illustrator.

Обучението по CorelDraw е базирано на множество практически упражнения и задания. Курсът се провежда в удобно за Вас време Формата на обучение може да бъде дневна, вечерна или съботно неделна. Курсът на
обучение се предлага във вариант индивидуално или групово.

Примерна програма за обучение.
Курсът по CorelDraw се предлага в два варианта:

– 20 учебни часа със СЛЕДНАТА ПРОГРАМА
– 30 учебни часа със СЛЕДНАТА ПРОГРАМА