Courses Tests News хедър
хедър

Езикови курсове подготовка за матура във Варна

За тези от вас, на които им предстои да се явят на държавен зрелостен изпит, Образователен център Имидж 79 предлага на всички ученици подготвителен курс за матура индивидуално или в малки групи по следните езици:

Английски;
Немски;
Испански;
Италиански;
Френски;
Руски;

Часовете на посещение се формират в зависимост от заетостта на учениците в училище. Формата на обучение може да бъде:

– дневна;
– вечерна;
– съботно-неделна;

Подготовката е съобразена с държавните образователни изисквания, както и с формата и компонентите на изпита – четене с разбиране, слушане с разбиране, граматичен тест и създаване на текст.

Обучението цели да доразвие и затвърди необходимите езикови познания, като акцентът е върху прилагането им на практика. Паралелно с работата върху изпитните компонетите, се провеждат и текущи тестове, чиято цел е както периодично оценяване на напредъка на курсистите, така и запознаване с техническата страна на изпита.