Courses Tests News хедър
хедър

Биология за деца 12 клас

Образователен център Имидж 79 предлага възможност за подготовка по Биология на всички, които им предстои кандидатстване във ВУЗ , както и ученици, завършващи 12 клас, които ще се явяват на задължителен зрелостен изпит (матура) с втори предмет по избор Биология и здравно образование.

Формат на изпита:
Матурата по Биология и здравно образование се състои в решаването на 50 тестови задачи:
– тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
– тестови задачи със свободен отговор.
Общият максимален брой точки е 100.

Курсовете включват:
– пробни изпити
-проверка на домашни работи
– консултации по учебния материал
-теоретични занимания по всяка тема
-практическо решаване на тестове към нея
– коментар на отговорите и въпросите към всяко едно упражнение

Курсовете за кандидат-студенти по Биология включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по Биология. Биологията е изключително популярен курс, тъй като с този предмет можете да кандидатствате във всички медицински университети. При нас ще получите подготовка за най-трудните изпити по Биология и ще успеете да постигнете отлични резултати във всички университети. Ако сте избрали да кандидатствате с Биология, вече знаете, че минималните балове за прием са високи, поради което трябва да отделите сериозно внимание върху учебния процес. Курсовете по Биология за кандидат-студенти включват теоретично преподаване на всички изпитни въпроси и силен контрол върху получените знания.