Courses Tests News хедър
хедър

Помощ в училище по биология

За да се справят с материала в училище и за да получат оценките, които заслужават, както и за да повишат трайно нивото на знанията си по биология образователен център Имидж 79 предлага на всички ученици следната програма за обучение:

Програмата включва:
– използване на учебниците от училище и спазване на ритъма на преподаване в училище;
– помощ при изпълнение на домашните работи, подготовка за класни и контролни;
– взимане на брой часове, необходими за решаването на конкретен проблем или целогодишно обучение;
– индивидуална работа с всеки ученик.