Courses Tests News хедър
хедър

БЕЛ за деца 12 клас

Образователен център Имидж 79 провежда индивидуално и групово обучение по български език и литература за ученици от дванадесети клас, на които им предстои явяване на ДЗИ (матура). Обучението е в малки групи с оглед индивидуален подход към всеки зрелостник .

Курсовете по БЕЛ за 12 клас включват първоначален преговор, запълване на пропуските и пълно усвояване на материала по български език и литература, включен в изпитния конспект на МОМН. Имат за цел пълна подготовка на дванадесетокласниците за матурата. Груповите обучения се провеждат по график (сутрешни и следобедни групи), в рамките на четири учебни часа на посещение.

Освен групово, образователен център Имидж 79 предлага и индивидуално обучение при договорено време на провеждане и интензивност. Обучението е изцяло съобразено с Държавните образователни изисквания на МОМН и новия модел на изпита. Набляга се на работа с тестове и тестови карти, като се включват въпроси със свободен и избираем отговор. Особено внимание се обръща и върху създаване на аргументативен текст върху матуритетните произведения, като елемент от изпита .За Вас предлатаме и индивидуална кандидатстудентска подготовка за всички наши и в чужбина университети.

Богатия опит и високата квалификация на преподавателите ни, утвърдената методика за подготовка, както и взискателната работа в спокойна и приятна обстановка са гаранция за постигане на желаните резултати!

Какво трябва да знаете за матурата/ДЗИ/
ДЗИ е писмен и анонимен. Той включва 41 задачи:
– 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.
– задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
– задачи със свободен отговор.
– задача за създаване на аргументативен текст, свързан схудожествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.
Общият максимален брой точки е 100. Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.