Courses Tests News хедър
хедър

БЕЛ за деца 7 клас

През 2007 година МОН въведе задължителен държавен изпит по български език и литература и втора задължителна матура с избираем учебен предмет – чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл философия, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. В целия Европейски съюз гимназистите държат зрелостни изпити и почти навсякъде те са достатъчни за влизане в университет.
Оценката от матурата в България се признава вместо приемен изпит във все повече университети у нас и в Европа.
Държавният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 20.05.2015 г. Матурата по БЕЛ съдържа следните елементи:
1. 40 тестови задачи:
– задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
– задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме).
2. Задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или литературно есе).
ДЗИ по избираем предмет ще се проведе на 22.05.2015 г.
Програмата на нашия курс за матура по български език и литература (БЕЛ) е изцяло съобразена с критериите на изпитите. Подготовката по всеки учебен предмет в школа Имидж 79 включва лекции, упражнения, дискусии и постоянен текущ контрол. В хода на обучението ще бъдат представени и отработени необходимите знания и умения за справяне с изпитната ситуация.
С оглед на системното и трайно усвояване на материала сме предвидили голям брой домашни работи, както и тестова проверка в изпитна обстановка.

Индивидуалната работа с учениците е особен приоритет за нас и затова сме ограничили броя на участниците. Предлагаме индивидуално и групово обучение. Вариантите за посещение са както през седмицата, така и събота и неделя.

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни на ул.“Иларион Макариополски“ 9, ет.1 или на 052/699 818; 0887 846 864, 0896/ 828 177