Courses Tests News хедър
хедър

Помощ в училище по БЕЛ

Образователен център Имидж 79 организира курс по БЕЛ за помощ в училище за ученици от 1 до 12 клас.
Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа.

Целта на курса е оказване на помощ при усвояване на учебния материал; допълнителни разяснения; запълване на пропуски; практически задачи и упражнения за задълбочени и качествени знания; включва системна работа по учебния материал в съответния клас. Оказване на помощ при подготовка за контролни и класни работи, текущи изпитвания, поставени домашни работи и представяне на олимпиади и състезания. Практически задачи и упражнения, които да компенсират тяхната недостатъчност в учебните часове. Своевременна подготовка за кандидатстване в елитни гимназии и ВУЗ.