Courses Tests News хедър
хедър

Математика за 12 клас

За всички, които са дванадесети клас и им предстоят матури и са направили своя избор и са избрали математика за втори ДЗИ/матура/ образователен център Имидж 79 провежда индивидуално и групово обучение по математика за ученици от дванадесети клас, на които им предстои явяване на ДЗИ (матура). Обучението е в малки групи с оглед индивидуален подход към всеки зрелостник .

Курсовете по математика за 12 клас включват първоначален преговор, запълване на пропуските и пълно усвояване на материала по математика, включен в изпитния конспект на МОМН. Имат за цел пълна подготовка на дванадесетокласниците за втората матура. Груповите обучения се провеждат по график (сутрешни и следобедни групи), в рамките на четири учебни часа на посещение.
Освен групово, образователен център Имидж 79 предлага и индивидуално обучение при договорено време на провеждане и интензивност. Обучението е изцяло съобразено с Държавните образователни изисквания на МОМН и модела на изпита. За Вас предлатаме и индивидуална кандидатстудентска подготовка за всички наши и в чужбина университети. Богатия опит и високата квалификация на преподавателите ни, утвърдената методика за подготовка, както и взискателната работа в спокойна и приятна обстановка са гаранция за постигане на желаните резултати!

Какво трябва да знаете за матурата/ДЗИ по математика/

Матурата по математика е писмена и анонимна. Включва учебен материал по алгебра, геометрия, комбинаторика, вероятности и статистика. Изпитът съдържа 28 задачи от три типа:
– тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
– тестови задачи със свободен отговор, на които зрелостникът записва само отговора
– задачи, за решаването на които се прилагат аналитико-синтетични разсъждения;

Решенията на задачите с необходимите обосновки се представят в писмен вид.Общият максимален брой точки е 100.Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.