Courses Tests News хедър
хедър

Курс общ английски език ниво Beginner

Форма на обучение:
Индивидуално обучение
Продължителност на курса:
10 дни
Брой учебни часове:
30
Начало на курса:
по договаряне

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Курс общ английски език ниво Beginner
 

Езиков център „Имидж 79“ организира индивидуален курс по английски език за начинаещи – ниво Beginner по системата New Headway на издателство Oxford. Този курс е подходящ за съвсем начинаещи, и се напредва с умерено темпо. Учебният материал е разпределен в 14 урока, в които постепенно и плавно се въвеждат новите думи и граматични понятия. Общият брой думи е около 800.;

Ниво Beginner включва:

глаголът съм; положителна, отрицателна и въпросителна форма;
определителен и неопределителен член;
образуване на множествено число;
образуване на притежание /за хора и за неодушевени предмети/;
сегашно просто време;
предлози за време и място;
лични и притежателни местоимения.
минало просто време /правилни и неправилни глаголи/
сегашно продължително време;
сегашно продължително време за изразяване на бъдеще
учтива форма за правене на предложение /would you like/;
глаголът can /мога/;
форма за изразяване на наличност there is/are.;