Courses Tests News хедър
хедър

Курс общ английски език ниво Elementary

Форма на обучение:
В група
Брой курсисти в групата:
3
Оставащи свободни места:
3
Продължителност на курса:
20 дни
Брой учебни часове:
60
Начало на курса:
запълване на групата

За да се запишете е необходимо е да се регистрирате или влезете в сайта от бутона Вход горе вдясно.
Курс общ английски език ниво Elementary
 

Езикова школа Имидж 79 организира курс по английски език в група – ниво Elementary.
Курсът е предназначен за хора със слаби познания по езика. Научават се около 1500 най-често употребявани думи и изрази, така че дори след началното ниво курсистите да притежават основните комуникативни умения за справяне в ежедневни ситуации. Аудиоматериалите подобряват уменията за слухово възприемане посредством богат набор от диктори с различен акцент и произношение.

Ниво Elementary от 1 до 10 урок включва:

Глаголът “съм” – положителна, отрицателна и въпросителна форма образуване на притежание /за хора и за неодушевени предмети/ сегашно просто време форма за изразяване на наличност there is/are модалния глагол can /мога/ минало просто време /правилни и неправилни глаголи/бройни и небройни съществителни учтивата форма “бих искал” – i would like / would you like сегашно перфектно времетози материал е вече почти усвоен на предишното ниво beginner и се преминава доста интензивно, като се добавят нови думи, изрази и се обогатяват знанията с интересни текстове за четене и слушане.

От 11 до 14 урок включва:

степенуване на прилагателни формата на глагола “имам” – have got
сегашно продължително време
конструкция за изразяване на бъдеще време – going to
правене на предложние с модалния глагол shall